Datoer, referater og økonomi

Mødedatoer og referater

Budget / Puljer / 5%-puljen

Mødedatoer for provstiudvalget i 2021

9/9 er også datoen for det offentlige budgetmøde kl. 15.00 i Tinghuset.

7/10 afholdes i Benløse og 10/11.


Der har været afholdt orienterings- og valgmøde til provstiudvalg og stiftsråd 2021.

På mødet blev der valgt følgende:

Flemming Petersen, Nykøbing Sj. sogn

Jørgen Revsbech, Odden sogn

Henrik Danielsen, Egebjerg sogn

Inge-Lise Christensen, Vallekilde-Hørve sogne

Suppleant: Thøger Blicher Beknes, Rørvig Sogn

Præsterepræsentant: Louise Buch Jensen, Højby sogn

Suppleant for præst: Ann Skov Sørensen, Nr. Asmindrup sogn

Stiftsrådsrepræsentant: Henrik Danielsen, Egebjerg sogn

Suppleant til stiftsrådet: Peter Nielsen, Odden sogn

Budget 2021


Provstiudvalget har udmeldt drifts og anlægsrammer til kirkekasserne for budget 2021.


Klik her for at se fordelingen.


Klik her for at se de beløb, der er reserveret i anlægspuljen.

Puljer i provstiet


Provstiudvalget og menighedsrådene har søgt kirkeministeriet om at deltage i forsøgspuljeordningen. Der er oprettet en energipulje, en udviklingspulje og en anlægspulje, som menighedsrådene har mulighed for at søge beløb fra til konkrete projekter. Der er også lavet en fælles feriemiddelpulje.


Klik her for at se vedtægten for energipuljen.


Klik her for at se vedtægten for udviklingspuljen.


Klik her for at se vedtægten for anlægspuljen.


Klik her for at se vedtægten for feriemiddelpuljen


5%-puljen


Provstiudvalget har afsat en pulje med et beløb svarende til 5% af ligningsbeløbet.


Menighedsrådene kan søge beløb fra denne pulje til pludselig opstået skader, som det ikke har været muligt at budgettere med.


Klik her for at hente ansøgningsskemaet.

Honorar til poster i menighedsrådet.


Bliver du valgt til en tillidspost i menighedsrådet fx formand eller kontaktperson kan du få et honorar.


Klik her og se oversigten.Regnskabsinstruks for kirkekassen


Regnskabsinstruksen for de lokale kirkekasser skal godkendes i det enkelte menighedsråd.


Klik her og se instruksen og dens bilag.