Datoer, referater og økonomi

Mødedatoer og referater

Budget / Puljer / 5%-puljenBudget 2024


Provstiudvalget har udmeldt driftsrammen til kirkekasserne for budget 2024


Klik her for at se fordelingen.Puljer og 5%-midler i provstiet - Reserven 2024


Fra 2024 oprettes en Reserve i provstiet, hvor kirkekasserne kan søge om beløb til større anskaffelser, større anlægs- og vedligeholdelsarbejder, energitiltag og fælles kirkelige og kulturelle tiltag.

5%-midlerne er også i reserven, så menighedsrådene kan søge dækning for uforudsete, pludselige opstået skader, samt søge midlertidige likviditetslån i Reserven.Honorar til poster i menighedsrådet.


Bliver du valgt til en tillidspost i menighedsrådet fx formand eller kontaktperson kan du få et honorar.


Klik her og se oversigten.Regnskabsinstruks for kirkekassen


Der er i 2023 kommet en ny regnskabsinstruks for de lokale kirkekasser. Der skal udarbejdes nyt bilag for den kirkekassen, som skal godkendes i menighedsrådet. Bilaget findes på FIN under skabeloner - økonomi og klik på filteret regnskabsinstruks, så kan den hentes i en word udgave.


Klik her og se selve instruksen

Mødedatoer for provstiudvalget i 2024.

Den 2/5 (i Benløse), 30/5 og den 27/6 der også er dagen for budgetsamrådet.

22/8, 12/9 der også er dagen for det offentlige budgetmøde.

24/10 og 28/11.