Datoer, referater og økonomi

Mødedatoer og referater

Budget / Puljer / 5%-puljen

Mødedatoer for provstiudvalget i 2022

28/4,  19/5, 30/6 også dag for budgetsamråd. 18/8, 7/9 også dag for det offentlige budgetmøde, 5/10 og 10/11.

Klik her og se referatet fra budgetsamrådet 24/6 2021.


Det nye provstiudvalg er tiltrådt 1. november 2021.

Medlem af udvalget er:

Formand: Provst Karin Bundgaard Nielsen

Næstformand: Jørgen Revsbech, Odden sogn

Flemming Petersen, Nykøbing Sj. sogn

Henrik Danielsen, Egebjerg sogn

Inge-Lise Christensen, Vallekilde-Hørve sogne

Præsterepræsentant: Louise Buch Jensen, Højby sogn

Budget 2022


Provstiudvalget har udmeldt driftsrammen til kirkekasserne for budget 2022, samt anlægspuljen.


Klik her for at se fordelingen.


Klik her for at se de beløb, der er reserveret i anlægspuljen.

Puljer i provstiet


Provstiudvalget og menighedsrådene har søgt kirkeministeriet om at deltage i forsøgspuljeordningen. Der er oprettet en energipulje, en udviklingspulje og en anlægspulje, som menighedsrådene har mulighed for at søge beløb fra til konkrete projekter.


Klik her for at se vedtægten for energipuljen.


Klik her for at se vedtægten for udviklingspuljen.


Klik her for at se vedtægten for anlægspuljen.


5%-puljen


Provstiudvalget har afsat en pulje med et beløb svarende til 5% af ligningsbeløbet.


Menighedsrådene kan søge beløb fra denne pulje til pludselig opstået skader, som det ikke har været muligt at budgettere med.


Klik her for at hente ansøgningsskemaet.

Honorar til poster i menighedsrådet.


Bliver du valgt til en tillidspost i menighedsrådet fx formand eller kontaktperson kan du få et honorar.


Klik her og se oversigten.Regnskabsinstruks for kirkekassen


Regnskabsinstruksen for de lokale kirkekasser skal godkendes i det enkelte menighedsråd.


Klik her og se instruksen og dens bilag.