PROVSTIUDVALG

Odsherred

Provstiudvalg


Odsherred provstiudvalg er et demokratisk organ, der består af fire valgte lægmedlemmer, en valgt præsterepræsentant og provsten. Medlemmerne vælges af menighedsrådene og der er valg hvert fjerde år.


På billedet ses medlemmerne af provstiudvalget: Fra venstre er det Flemming Petersen (Nykøbing Sj.), præsterepræsentant Louise Buch Jensen (Højby), provst Karin Bundgaard Nielsen, næstformand Jørgen Revsbech (Odden), Inge-Lise Christensen (Vallekilde-Hørve) og Henrik Danielsen (Egebjerg).


Provstiudvalget fastsætter de økonomiske rammer for menighedsrådene gennem en rammebevilling til kirkekassernes drift og anlæg.

I forbindelse med budgetlægningen afholdes der et budgetsamråd og et offentligt budgetmøde med provstiudvalget og menighedsrådene.

Udvalget skal godkende menighedsrådenes budgetter og regnskaber.


Provstiudvalget er tilsynsmyndighed for menighedsrådene. Provstiudvalget skal godkende menighedsrådenes vedtægter for brug af kirkegård, kirke og evt. sognegård.

Provstiudvalget er godkendende myndighed i visse byggesager og skal godkende og videresende andre byggesager til stiftsøvrighedens behandling og endelige godkendelse.


Du kan se mere om provstiet og provstiudvalget herunder budget og regnskab på provsti.dk ved at klikke her.