GDPR OG SYN

GDPR:

Her er en orientering om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du kontakter Odsherred Provsti.


KLIK HER

Nyt monument på Rørvig kirkegård.

Kalkningsvejlending til udvendig kalkning af kirken


Der er lavet en vejledning til hvordan kirkerne i provstiet skal kalkes udvendig. Vejledningen kan med fordel gives til entreprenøren/mureren i forbindelse med indhenting af tilbud. Dette for at sikre, at tilbuddet gives på det samme grundlag. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af vejledningen fra Nationalmuseet og vejledningen i Holbæk provsti.

Klik her for at se vejledningen.

PROVSTESYN:

Der afholdes lovpligtigt provstesyn hvert tredje år.

Her gennemgår provst og provstiudvalgets bygningskyndige arkitekt alle menighedsrådets bygninger i sognet, kirke, kirkegård, præstegård og sognegård.

Ved synes deltager også repræsentanter for menighedsrådet, provstiudvalget og evt. ansatte.


Provstesynet i år 2022 holdes over bygningerne i den gamle Trundholm kommune, Odden, Lumsås, Højby, Nr. Asmindrup, Vig og Egebjerg. I år 2023 er det i Nykøbing Sj. og Rørvig.


Der udfærdiges en provstesynsrapport, som oplister de synsudsatte arbejder der skal udføres på bygningerne. Menighedsrådene har så ind til næste provstesyn til at få opgaverne løst.


Menighedsrådene afholder selv syn på deres bygninger de år, hvor der ikke er provstesyn. Deres synsrapporter fremsendes til provstiudvalgets godkendelse inden den 1. oktober det år synet er udført.