Odden kirke

Odden kirke


Overbygade 2

4583 Sj. Odde

 

Sognepræst

Kristian Massey Møller

Præstestræde 7A

4583 Sj. Odden

tlf. 5932 6296

Mail: krmm@km.dk

 

Menighedsrådsformand

Susan Elisiussen

Tlf. 4028 6590

Mail: 7260@sogn.dk