FÆLLES

Fælles projekter

i provstiet

Provstiet har en fælles mission


Provstiet har en provstikomite


Indsamlingen i 2022 gik til Mission Afrikas arbejde i Mali.

MALI: Stærke kvinder – stærke lokalsamfund.

Kvinderne er ofte nøglen til trivsel i familien, men de har en meget dårlig stilling i samfundet og dermed dårlige muligheder for at tjene penge til familiens overlevelse.
Derfor giver Mission Afrika dem gennem dette projekt en håndsrækning til at komme i gang med gede- og hønseavl og kompostproduktion gennem mikrokredit og undervisning.


Der blev indsamlet 7.676 kr. til projektet.


Provstikomiteen bliver nedlagt og indsamlingen til forskellige projekter foretages af de enkelte kirker.


Fælles skoletjeneste KViST


Odsherred provsti samarbejder med Holbæk og Ringsted-Sorø provsti om en fælles skoletjeneste. Skoletjenesten udbyder ikke forkyndende projekter om kultur, historie, religion, etik og filosofi til skolerne i kommunerne.


Det fælles regnskabssamarbejde


Der er lavet et samarbejde mellem fem menighedsråd i Odsherred Provsti om drift af fælles regnskabsfunktion.


Regnskabssamarbejdet består af fem kirkekasser: Lumsås, Grevinge, Asnæs, Fårevejle og Vallekilde-Hørve kirkekasser. Samarbejdet har valgt Inge-Lise Christensen, som også er formand. Hun er også formand for Vallekilde-Hørve menighedsråd. Regnskabssamarbejdet har ansat Susanne Selle som regnskabsfører for de fem kirkekasser.


Klik her og se vedtægten for Regnskabssamarbejdet.Det fælles diakoniarbejde


Der er lavet et samarbejde om diakoni i Odsherred Provsti. Samarbejdet består af medlemmer fra menighedsrådene i provstiet. Jørgen Revsbech er kontaktperson for bestyrelsen. 


Det fælles sorggruppearbejde

Der er en forening for sorggrupper i provstiet. Den består af menighedsrådene i provstiet. Det er sognepræsten i Egebjerg, der sammen med psykolog Anne Thomsen tilbyder sorggruppemøder. Psykolog Anne Thomsen kan kontaktes på

tlf. 2016 4886. Kommunen bakker op om projektet.

Læs mere om sorggruppen på Egebjerg kirkes hjemmeside ved at klikke her.

Det er også muligt at kontakte kommunens forebyggende sygeplejersker:

Kirsten Frydenlund, kif42@odsherred.dk tlf. 59665610 mandag og onsdag kl. 8-9

Lene Vesterdal Sørensen, leves@odsherred.dk tlf. 59665613

Vicki Porsild, vidpo@odsherred.dk tlf. 59665609