FÆLLES

Fælles projekter

i provstiet

Provstiet har en fælles mission


Provstiet har en provstikomite, der hvert år udpeger et fælles indsamlingsprojekt, som kirkerne deltager i.


Indsamlingen i år 2020 går til Danmissions arbejde med at støtte Akuttelefonen i Myanmar. Målet er at få indsamlet 25.000 kr. til projektet.


Folkekirkens Mission i Odsherred provsti har valgt sognepræst Karin Wandall til formand. Henvendelse kan ske på mail: kkw@km.dk eller tlf. 6059 9512.


Beløb kan indsættes på indsamlingskontoen 0537 - 0000499013


Der afholdes fællesmøde om projektet den 30. september 2020 i mødesalen i Vallekilde præstegård.


Klik her og læs mere om dette års indsamling..

Der blev indsamlet 23.183 kr. til Spedalskhedsmissionen i 2019.

Fælles skoletjeneste KViST


Odsherred provsti samarbejder med Holbæk og Ringsted-Sorø provsti om en fælles skoletjeneste. Skoletjenesten udbyder ikke forkyndende projekter om kultur, historie, religion, etik og filosofi til skolerne i kommunerne.


Det fælles regnskabssamarbejde


Der er lavet et samarbejde mellem fem menighedsråd i Odsherred Provsti om drift af fælles regnskabsfunktion.


Regnskabssamarbejdet består af fem kirkekasser: Lumsås, Grevinge, Asnæs, Fårevejle og Vallekilde-Hørve kirkekasser. Samarbejdet har valgt Inge-Lise Christensen, som også er formand. Hun er også formand for Vallekilde-Hørve menighedsråd. Regnskabssamarbejdet har ansat Susanne Selle som regnskabsfører for de fem kirkekasser.


Klik her og se vedtægten for Regnskabssamarbejdet.Det fælles diakoniarbejde


Der er lavet et samarbejde om diakoni i Odsherred Provsti.


Samarbejdet består af medlemmer fra menighedsrådene i provstiet og den ansatte diakonipræst Ann Skov Sørensen. Der er lavet en kortlægning af diakoniarbejdet i provstiet og der arbejdes med et ferieprojekt for udsatte familier.


Der er en forening for sorggrupper i provstiet. Den består af menighedsrådene i provstiet. Det er sognepræst Michael Nissen, der sammen med psykolog Anne Thomsen tilbyder sorggruppemøder. Michael Nissen kan kontaktes på tlf. 5932 8199 og Anne Thomsen kan kontaktes på tlf. 2016 4886. Kommunen bakker op om projektet.